Bond plust via contributie in vijf jaar bijna 6 ton extra, meevaller van 100.00 euro heeft nog geen bestemming

Algemeen

De penningmeesters van de roeiverenigingen hebben vorig jaar bijna 4 ton meer contributie overgemaakt naar de bondsrekening dan in 2020. Dit blijkt uit een vergelijking door NLroei van de KNRB-jaarrekeningen. In 2020 ving de bond 1.144.000 euro aan contributie, vorig jaar was dat bedrag opgelopen tot 1.543.000 euro. Dat is een stijging van 399.000 euro (+ 34,9%) in 4 jaar.

Daar blijft het niet bij. De bondscontributie per verenigingsroeier stijgt namelijk dit jaar met 10% van 40,66 euro (2023) naar 44,73 euro. Dat is de CBS-inflatiecorrectie over het afgelopen jaar. De penningmeester begroot een plus van 12,5%. Gebaseerd op de realisatie van 2023, wordt er met dit groeipercentage naar verwachting in totaal 1.736.000 euro op de bondsrekening gestort. In 5 jaar tijd komt er dus ruim 50 procent meer geld van de verenigingen naar de bond, in geld uitgedrukt gaat het dan om 592.000 euro dat extra wordt afgetikt.

Rente-op-rente
Niet alleen de inflatie zorgt voor een stijging van de bondscontributie-inkomsten. Het ledenaantal groeit namelijk jaarlijks ook nog eens fors. In 2020 waren er ruim 35.000 leden, dat aantal groeide in 2023 naar 42.300 (circa +20%). Te samen met de inflatiecorrectie geeft dat een ‘rente-op-rente’-effect.

Zelf rekende de bond vorig jaar met lagere bedragen toen het om de begroting van dit jaar ging. Dit kwam doordat voor het jaar 2024 een groei (van de genoemde 12,5%) wordt berekend over de begrotingsraming van vorig jaar, terwijl de realisatie ruim een ton hoger uitviel. Dit betekent dat de algemene (leden)vergadering komende zaterdag een meevaller van een ton kan opsouperen.

NLroei gaat de komende tijd de financiële geldstromen bij de roeibond belichten, te beginnen bij de inkomsten. Niet alle lezers weten dat, maar onder oranje tekstgedeelten bevinden zich links naar (doorgaans) relevante informatie cq bronnen.