Utrechtse roeiers vluchten naar Vianen

Kort

Bijna een jaar nadat de Utrechtse gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders had opgeroepen het plaatselijke Merwedekanaal aan te wijzen als roeisport-accommodatie, kwam het college met een reactie daarop.

In een brief van zes kantjes benoemt het college de roeiproblematiek uitvoerig, maar concrete oplossingen staan er niet echt in. Wel ziet het Utrechtse stadsbestuur aanleiding om een aantal mogelijkheden nader te bestuderen. Zo hebben de drie Utrechtse roeiverenigingen eerder dit jaar ervoor gepleit dat motorbootbestuurders worden gestimuleerd de centrumgrachten op te zoeken, terwijl het roeiwater alleen gedeeld hoeft te worden met de plaatselijk scouting en bestemmingsverkeer.

Roeibaan

Ook zegt de gemeente de haalbaarheid van een extra roeibaan in de polder Rijnenburg opnieuw te willen onderzoeken. De Utrechtse universiteit bekijkt momenteel de (on)mogelijkheden van een roeibaan op haar Uithof-campus.

Vlucht

Een deel van de wedstrijdroeiers van Orca en Triton ontvlucht ondertussen het overbelaste Utrechtse roeiwater. Zij gaan trainen in Vianen waar het Merwedekanaal veel minder druk bevaren wordt en ook minder hinderlijke bruggen kent. In principe gaat dit om een tijdelijke maatregel.

1 thought on “Utrechtse roeiers vluchten naar Vianen

Comments are closed.