Utrechts Merwedekanaal wordt officiële roeisportaccommodatie

Kort Voorpagina

Utrecht – Het Merwedekanaal in Utrecht wordt door het college van burgemeester en wethouders bestempeld als ‘roeisportaccommodatie’. Het college volgt daarmee een motie die door alle Utrechtse partijen werd ondersteund. Deze motie is een initiatief van raadslid Willem Buunk (VVD).

Het Merwedekanaal is het trainingswater van de circa 2000 roeiers van Viking, Orca en Triton. In de loop der tijd verschenen er in en rondom dit 4,5 kilometer lange deel van het kanaal steeds meer hinderlijke bouwwerken zoals bruggen en insteekhavens. De laatste jaren neemt daarnaast de mede door de gemeente gestimuleerde pleziervaart explosief toe.

Voorrang
De Utrechtse politici erkennen dat de belangen van andere kanaalgebruikers vaak conflicteren met de belangen van de roeiers. Het college gaat bezien of met ‘regels en bepalingen’ zou kunnen worden geborgd dat het Merwedekanaal goed trainingswater blijft. Bij nog te nemen planologische beslissingen zouden de roeiers voorrang gaan krijgen boven andere gebruikers.

Betekenis roeisport
Roeien is een van de vijf Utrechtse kernsporten. Die status heeft onder verantwoordelijkheid van dezelfde gemeenteraad aanmerkelijk aan betekenis ingeboet. Een initiatief voor een extra roeibaan in het Utrechtse is tot nader order in de ijskast geplaatst. Ook de Universiteit Utrecht doet in de praktijk weinig tot niets voor de studentenroeiverenigingen Orca en Triton.