Update bond: nog in gesprek over categorie topsporters

Kort

De KNRB heeft vanmiddag naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond de eigen corona-informatiepagina geactualiseerd. Daarop staat nu onder andere “het kabinet (heeft) besloten tot verruiming van de trainingsmogelijkheden voor topsporters op aangewezen topsportlocaties. De KNRB is in overleg met NOCNSF wie tot de categorie topsporters gerekend wordt en hoe de topsportlocaties worden aangewezen. Nadere informatie daarover volgt.” Het complete bondsbericht staat hier. Het protocol voor de roeisport staat daar.