Skøll wil meer aandacht voor mentale gezondheid wedstrijdroeiers

Algemeen

Inmiddels voormalig wedstrijdcommissaris Iris Visser werkt aan een nieuw beleid bij Skøll in Amsterdam: omtrent de mentale gezondheid van wedstrijdroeiers. ”Want dat is eigenlijk net zo’n groot onderdeel van je roeicarrière als het fysieke trainen.”

Afgelopen jaar bezocht Visser een sessie met een sport- en prestatiepsycholoog over eetstoornissen. ”Dat was zeker interessant, maar ik wil het voor onze vereniging nog veel breder trekken. Ook dingen zoals overtraining en mentaal omgaan met een blessure zijn belangrijk”, vindt Visser.

Omslag
”Alle wedstrijdroeiers kennen pieken en dalen. In de winter bijvoorbeeld, zijn er veel zware trainingen, vaak in het donker en in slecht weer. Terwijl er nog geen wedstrijden zijn om naartoe te leven. Hun hele sociale leven is plots veranderd en hun familie en vrienden begrijpen soms ook niet waarom ze ineens zoveel trainen.”

”Soms kan het allemaal gewoon heel zwaar zijn, dan ben je helemaal op, maar moet je toch trainen. Ik denk dat alle wedstrijdroeiers dat gevoel wel eens herkennen. Maar ook kennis over omgaan met verliezen is welkom, of hoe ze mentaal moeten omgaan met tegenslagen zoals blessures.” Daarnaast wil Visser ook meer aandacht voor de mentale gezondheid van roeiers die helemaal geen last hebben van dergelijke problemen: ”Die zijn er gelukkig ook”, zegt de voormalige wedstrijdcommissaris. ”En mentale gezondheid is voor iederéén belangrijk.”

Bespreekbaar
Momenteel ligt Vissers focus op het bewust en bespreekbaar maken van het onderwerp. ”Het zou normaal moeten worden om binnen de vereniging open over mentale gezondheid te praten.” Het nieuwe beleid geldt voor alle wedstrijdroeiers: mannen, vrouwen, licht en zwaar.

Samen met haar bestuursgenoten, een vertrouwenspersoon en sportpsychologen werkt Visser de eerste stappen uit. ”De bedoeling is dat er een vaste commissie komt die zich ermee bezighoudt, aangezien het bestuur constant wisselt. Dan hoeft niet elk jaar opnieuw het wiel worden uitgevonden.”

Even belangrijk
Uiteindelijk streeft Visser ernaar dat het mentale aspect van de roeiers net zo’n groot onderdeel wordt als het fysieke. ”Niet zozeer omdat dat momenteel een groot probleem is voor veel mensen, maar omdat het hoe dan ook belangrijk is om op orde te hebben wanneer je een goede prestatie wilt neerzetten. Het zou zonde zijn als je wel keihard traint maar daarop toch wat verliest.”