Rutte: ‘Sporten is belangrijk’, toppers en junioren lijken te kunnen gaan skiffen

Algemeen

Tussen de grote thema’s (zorg, onderwijs, economie) die minister-president Rutte gisteren behandelde tijdens zijn persconferentie, zat ook sport. Als nationale coronacrisismanager viert hij bijzonder behoedzaam de teugels. Hij wil waken voor een nieuwe piek van het virus. Over sport zei hij: “Sport is natuurlijk voor ons allemaal waanzinnig belangrijk. Individueel sporten kan. Lopen, fietsen, een wandeling maken. Het kan en mag en is goed voor iedereen. Zeker in deze tijd waarin we noodgedwongen meer gebonden zijn aan huis”, zei Rutte.

[su_quote]Steun NLroei, doe mee aan onze crowdfunding! [/su_quote]

Dit artikel bevat meer informatie die de overheid gaf over drie groepen: jeugd, topsporters en de rest. Daarnaast kreeg NLroei naar aanleiding van onze oproep gisteren, direct een helder concept protocol toegestuurd van roeivereniging Breda. Met een paar (kleine) aanpassingen zou het zo kunnen worden ingezet. Verder gaf de atletencommissie van de roeibond een reactie aan NLroei. Het bondsbestuur was gisteravond aan het vergaderen.

(artikel gaat verder onder het protocol van Breda)

Protocol Rv Breda

Jeugd
De overheid zegt dit over mensen tot en met 18 jaar als het om sport gaat.
* Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
* Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
* Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

Het bovenstaande is hier na te lezen. Er zijn niet veel kinderen van 12 jaar of jonger die roeien, tot en met 18 jaar zijn er echter veel meer. Het lijkt voor de laatstgenoemde groep in elk geval mogelijk om te gaan skiffen. Roeiplaatsen in meerpersoonsboten zitten over het algemeen minder dan 1 meter 50 uit elkaar.

Topsport
* Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Daarover schrijft adviesorgaan ‘Outbreak Management Team (OMT)’: Het OMT schat in dat het risico voor de volksgezondheid, dat gepaard gaat met het onder aanvullende voorwaarden toestaan van individuele sport, waarbij 1,5 meter afstand in acht wordt genomen, voor topsporters, beheersbaar is. Het OMT adviseert de koepels de voorwaarden nader uit te werken.

Onduidelijk is vooralsnog wie voldoet aan de omschrijving ‘topsporter’.

Overigen
Voor de anderen (boven de 18 jaar en geen topsporter’ lijkt roeien tot met 19 mei a.s. in elk geval uitgesloten. Want sportverenigingen (18+) zijn evenals o.a. sauna’s en fitnessclubs tot dan gesloten, zo staat in een factsheet. Het OMT zegt dit over sporten in clubverband: Het OMT schat in dat het toestaan van georganiseerde sport voor andere groepen of anders dan hierboven genoemd op dit moment een mogelijk risico vormt op te snelle en te brede verspreiding van het virus en adviseert de effecten van de voorgestelde versoepeling af te wachten alvorens maatregelen verder af te bouwen.

(Adem)nevel
Verder gaat het OMT dieper in op het 1,5 meter-beleid ten aanzien van sporten: Bij het sporten ontstaan soms druppelwolken en uit onderzoek d.m.v. luchtstromen en computersimulaties blijkt dat deze druppels tot 20 meter achter een (rennende) sporter aangetoond kunnen worden. Op theoretische gronden zou dan een risico ontstaan voor degenen die zich in de slipstream, vlak achter de sporter, bevinden. Bovenstaande onderzoeken zijn niet uitgevoerd bij mensen. Onduidelijk is of het virus zich via deze druppelwolken, vanuit mensen zonder klachten, effectief verspreidt. Dit is niet aangetoond. Er is meer onderzoek nodig om een conclusie te trekken. Los daarvan dienen mensen met klachten thuis te blijven.

Jaloezie
Rogier Blink reageerde als voorzitter van de atletencommissie op de mededelingen van gisteravond. “Het zou mooi zijn als junioren weer mogen skiffen. Ze zullen met veel jaloezie worden bekeken door de studentenroeiers. Wat betreft de bondsequipe: nu is het voor mij nog niet duidelijk wat precies de gevolgen zijn, maar dat zal de komende dagen wel duidelijk worden. Belangrijkste blijft, blijf zoveel mogelijk thuis, dan is de kans groter dat er eerder weer meer mag.”