[update] Zwolsche ook al een week uit de vaart

Kort

Ook het (Zwarte) roeiwater van de Zwolsche staat al een week te hoog. Een deel van de vlotten staat onder water. [zie foto, update 21.30 u].

Hoog waterpeil, harde wind en sterke stroming. De actuele weersomstandigheden nopen ertoe de terugblik op 2023 te onderbreken. Bij Vada in Wageningen kan er al vier weken niet op de Rijn worden geroeid vanwege de hoge waterstand (zie foto). Bij Daventria (Deventer) is de brug naar de vereniging kapot gewaaid waardoor het clubgebouw onbereikbaar is.

Oproep: mail informatie over lokale situaties naar de NLroeiredactie: info@Nlroei.nl