Bondsrapport 2021: 7-

Kort

De Koninklijke Nederlandse roeibond kreeg als algemeen rapportcijfer een 6,8. Dit bepaalden circa 60 procent van de aangesloten roeiverenigingen – namelijk 73 van de 121 – via een enquête. Dat rapportcijfer is wat lager – 0,2 punt – dan bij de vorige meting in 2018. Het bondsbestuur (van 7,4 naar 7,1, het bondsbureau (van 7,5 naar 7,0), de topsportafdeling (7,0 naar 6,7) daalden ook, terwijl de commissies in de lift omhoog zaten, die gingen van 7,1 naar 7,4.

De lidverenigingen vinden deze top-5 de belangrijkste KNRB-taken:
* Belangenbehartiging van de roeiers en verenigingen in Nederland
* Communicatie (knrb.nl, roeien.nl, social media, pers)
* Financiën (o.a. ledenadmin., budget bewaking, toegankelijkheid begroting/jaarrekening)
* Verenigingscontact/ondersteuning
* Faciliteren van roei-evenementen

Support NLroei, doe mee aan de crowdfunding ’22/’23, dat kan hier, alvast bedankt!

Dit zouden verbeterpunten zijn:
• Diensten en taken van bestuur en team KNRB duidelijk zichtbaar maken.
• Commissies beter bekend maken (vooral bij studenten verenigingen)
• Meer contact met (studenten)verenigingen
• Meer inzet en budget naar breedtesport i.p.v. topsport
• Opleidingen centraler en uniformer
• KNRB.nl levendiger maken
• Meer inbreng mogelijk maken op richting van de KNRB
• Juridische hulp optuigen

De bondsinspanningen hebben een prijs, de contributie per (roeiend) 18+lid van een vereniging zal volgend jaar 40,66 euro bedragen. Dit betekent dat een vereniging met 500 senioren ruim 20.000 euro moet overmaken naar de bondsbankrekening. De samenvatting van de enquête-uitslag is hier te vinden.