Meerpersoonsboten op de klippen

Algemeen

Het ‘bondsadvies’ om ploeg-roeien mogelijk te maken is gestrand bij NOCNSF en de Vereniging Sport & Gemeenten. “De VSG en NOCNSF kunnen dit niet onderschrijven omdat de RIVM norm van 1.50 meter niet strikt kan worden gehandhaafd waarmee voor de amateursport een precedent zou ontstaan”, aldus de KNRB over de reactie op het eigen voorstel.
[su_quote]Steun NLroei. Juist nu. Doe mee aan onze crowdfunding! Klik hier. Alvast bedankt! [/su_quote]
Het bondsbestuur actualiseerde gisteren het roeispecifieke sportprotocol met onder andere dit betoog. “Hoewel het voor topsport is toegestaan om in tweepersoonsboten te roeien en hoewel andere activiteiten zoals die binnen de contactberoepen wel zijn toegestaan omdat die ‘noodzakelijk’ zijn vanwege hun economische aard, is dit voor opschaling naar meerpersoonsboten (nog) niet mogelijk.” Daarmee lijkt de bond een verschil te maken tussen enerzijds tweeën en anderzijds vieren en achten. {update 11.10 u] De bond zegt nu: “De 1,5 meter afstand is leidend en er is dus geen verschil tussen tweepersoonsboten en meerpersoonsboten.”

Beheersproblemen
Men schrijft verder onder meer: “Er zijn in onze beleving voldoende redenen waarom die 1.5 meter norm niet altijd strikt gehanteerd hoeft te worden. De hoge mate van ventilatie in de watersport en de extra maatregelen die wij bij ons advies hebben gevoegd zijn daar voorbeelden van. Afwijking voor onze watersporten zou een precedent scheppen waar andere categorieën van personen een beroep op zouden kunnen doen, hetgeen kan leiden tot discussie en beheersproblemen voor RIVM en de handhavende instanties.”

Recensie
Opmerkelijk is dat de bond het eigen optreden min of meer recenseert in hetzelfde roeiprotocol. Dat document is er primair voor bedoeld om gemeenten te informeren. “Op verzoek van velen hebben we onze nek uitgestoken, maar het belang van strikte toepassing van de 1,5m norm binnen de amateursport moet prevaleren”, zo verklaart het bondsbestuur het eigen optreden.

Kritiek
Critici hekelen echter de bondsaanpak. Zo wordt het een povere poging genoemd. Verder is men kritisch over de arts van de bond. Hij zou zich in hun ogen opzichtig hebben laten lenen om een positief advies te geven voor het overschrijden van de RIVM-norm. Het nalaten van het tijdig betrekken van NOCNSF wekt verbazing. Vanuit de topsporthoek is vrees ontstaan voor het alsnog verbieden van het roeien in tweezonders en dubbeltweeën.

De gisteren geactualiseerde versie van het protocol (zonder een nadere arcering noch duiding van het geüpdatete deel of delen) staat hier. Sinds gisteravond is niemand van het bondsbestuur en de directie beschikbaar voor nadere toelichting.