Meerderheid sporters maakte grensoverschrijdend gedrag mee

Kort

Ruim 70 procent van de (ex)sporters (tot 50 jaar) heeft minimaal een keer grensoverschrijdend gedrag meegemaakt bij sportbeoefening. Dit blijkt uit een recent onderzoek van sportkoepel NOCNSF

Meer dan 20 procent geeft aan in de jeugdjaren tijdens het sporten ernstig emotioneel grensoverschrijdend gedrag mee te hebben gemaakt en bij bijna 7 procent werden seksuele normen overschreden.

Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOCNSF zegt erover: “Het is goed dat we nu ook deze aanbeveling van de commissie De Vries uit hebben kunnen voeren. We moeten blijven onderzoeken in welke mate en op welke wijze grensoverschrijdend gedrag in de sport voorkomt. Helaas is uit dit onderzoek opnieuw naar voren gekomen dat dit gedrag nog veel te veel voorkomt in de sport. Te veel met name jonge sporters maken dit mee, soms zo ernstig dat zij daar hun leven lang last van hebben.”

Het onderzoeksrapport is hier te vinden.