Meer plezier in sporten helpt bij verschillende sportbonden

Kort

Plezier is het fundament voor levenslang sporten. Een aantal sportbonden en NOCNSF verwoorden op die manier hun strategie om (jonge) mensen aan het sporten te krijgen en ook te houden. In dit document is een aantal thema’s uitgewerkt dat bijdraagt aan plezier en een positieve sfeer rondom sport en bewegen. Zo werd gekeken naar spelregelaanpassingen, toespitsen van het sportaanbod op de jeugd en het bevorderen van pedagogische en didactische vaardigheden van coaches.