Lichte vier van olympisch programma gehaald

Algemeen Kort

De kogel is door de kerk. Bij het buitengewoon congres van wereldroeifederatie FISA heeft vannacht een meerderheid van 94 (van de 161) landen besloten het voorstel van het bestuur te steunen om de lichte mannen vierzonder van het olympisch programma te schrappen ten faveure van een zware vrouwenvier. 67 landen steunden het alternatieve plan om de lichte vier te behouden en de zware vierzonder in te ruilen voor een lichte vrouwenvier.

Volgens FISA-bestuurder Gerritjan Eggenkamp viel het uiteindelijk mee hoe heftig de discussie was. “Ik had verwacht dat het spannender zou worden, zeker omdat het congres in Azië werd gehouden. Alle landen uit de regio waren voor het andere plan en een aantal Europese en Amerikaanse landen was er niet. De speech van oud FISA-voorzitter en IOC-lid Dennis Oswald maakte veel indruk. Hij heeft ooit met veel moeite het lichte roeien op de Olympische Spelen gekregen en heeft in detail de dynamiek binnen het IOC uitgelegd.”

Canada
Voor de Aziaten hielp het uiteindelijk niet dat Canada, oorspronkelijk een van de initiatiefnemers van het alternatieve plan, op het laatste moment besloot toch voor het FISA-plan te stemmen. Nederland zou verlaat bij de stemming zijn gearriveerd.

China
De Aziatische landen zijn teleurgesteld en wijzen er vooral op dat door deze beslissing het diversiteitsbeginsel onder druk komt te staan. “Ons lichtemannenprogramma zal worden gehalveerd. Dit zal gevolgen hebben voor het aantal roeiers in China”, gaf de vertegenwoordigster van China (ruim 1,3 miljard inwoners) aan. Voor zover bekend, werd er niet gesproken over het feit dat een extra vrouwennummer het niveau in de andere vrouwennummers (verder) uit zou kunnen hollen.

Para-roeiers
Tijdens het congres werden ook twee andere belangrijke zaken besloten. Para-roeiers zullen voortaan ook hun wedstrijden over 2000 meter maken en mannenploegen mogen voortaan ook door een vrouw gestuurd worden en omgekeerd.

©11-2-2016