Laga wint veel bij eigen wedstrijden

Kort

Eens in de vijf jaar duikt de thesaurier van Laga diep in de kas. Want dan moeten de gouden blikken voor de lustrumwedstrijd worden betaald. Het 29e lustrum (145 jaar jong) is een dure. Want de prijs voor de grondstof van de medailles liep recent nogal hard op. Dat zal te maken hebben met de (in)stabiliteit van de wereld.

Er werd hard om het goud geroeid. Zo ook in de gestuurde twee. Liefst acht vrouwenploegen streden in dat boottype er tegelijktijd om over evenzoveel banen. Laga won. De winnende roeisters Willemijn Mulder en Jitske Weersma, en stuurvrouw Silje Kouwenhoven kunnen vandaag van 10 tot 15 uur bij De Goudwaag in Delft terecht om hun eremetaal voor pecunia te verruilen. Alle uitslagen inclusief die van de raceroeiregatta zijn hier op Time-Team.nl terug te vinden.