Juryvoorzitter Pals: ‘Triton is een eerlijke kans door Laga ontnomen’

Reconstructie Terugblik

Bij het Varsity-vaarincident in de (oude) vrouwenvier werd Laga uitgesloten vanwege het hinderen van Triton. Tijdens de debatten over deze kwestie ging het over van alles, maar zelden over de regels. Uw NLroeiscribent van dienst kreeg de indruk dat een aantal betrokkenen de reglementen niet (zo goed) kent. NLroei brengt vandaag een reconstructie en sprak met de juryvoorzitter.

De kwestie draait hierom: artikel 49 (de race) uit het reglement voor roeiwedstrijden. Daarin staan twee cruciale punten: 1. Elke ploeg heeft een afzonderlijke wedstrijdbaan en is zelf verantwoordelijk voor haar koersbepaling. 2. Een ploeg kan op eigen risico haar baan verlaten, mits zij daarmee geen van de andere ploegen in de race hindert of daaruit enig voordeel trekt. (Kijk hier voor de uitslagen en de videobeelden van de voorwedstrijd).

Wat is er gebeurd? Een reconstructie
– Laga (baan 3), Triton (baan 2) en Nereus (baan 6) waren bij deze voorwedstrijd het snelste gestart;
– De drie voorste boten lagen binnen een lengte van elkaar;
– Na circa 400 meter nam Laga een voorsprong op Triton;
– Laga kwam in baan van Triton;
– Triton belandde vervolgens binnen de eigen baan tegen een boei;
– Op dat moment verloor Triton de aansluiting met Nereus;
– Laga is tijdens de race door de meefietsende kamprechter bevolen naar de eigen baan te sturen;
– Laga nam een grotere voorsprong op Triton en belandde wederom in de baan van Triton;
– Laga kwam als eerste over de finish, op circa 6 seconden gevolgd door Nereus;
– Triton finishte als derde op ruim een bootlengte (4,19 seconde) van Nereus;
– Triton stapte naar de juryraad;
– De juryraad bekeek de beelden, hoorde de kamprechters, coaches en verenigingsvertegenwoordigers;
– Er werd door de juryraad besloten Laga uit te sluiten.

(tekst loopt door onder de afbeelding)

Cruciaal moment, de situatie na circa 500 meter: Laga gaat aan de leiding en roeit in de baan van Triton. De Utrechters gaan op een rode/oranje bal af die ze even later raken. De ploeg rechts in beeld is Nereus.

Juryvoorzitter Arjon Pals van de Varsity vond en vindt het een zuur, maar eveneens onvermijdelijk besluit. Hij licht toe: “Doordat Laga in de baan van Triton is gaan varen en Triton over een aanmerkelijk deel – meer dan een kilometer – van de baan heeft gehinderd, is Triton de eerlijke kans ontnomen om zich te plaatsen voor de finale. Op basis van het reglement voor roeiwedstrijden moet dan die kans worden hersteld. En in dit soort gevallen kan dat alleen door uitsluiting van Laga.”

Artikel 75
De sanctie die genomen werd vloeit voort uit artikel 75, lid 2 (geparafraseerd): De te nemen maatregelen zijn bedoeld om de kansen van de benadeelde ploeg te herstellen. Door Laga uit te sluiten, werd Nereus eerste en Triton tweede, deze twee ploegen promoveerden naar de finale.

NLroei verslaat de roeisport, op vele fronten. Doe mee aan de crowdfunding, dat kan hier. Alvast bedankt!