Head zeker van Ouderkerk naar Amsterdam

Kort

Om maar met een (wat flauwe)woordspeling te beginnen: de kogel is door de (Ouder)kerk. De commissie die de Head organiseert, besloot in het vervolg weer van Ouderkerk aan de Amstel naar Amsterdam te laten roeien. Vier weken geleden liet men al een proefballonetje op, maar nu wordt de maatregel echt doorgevoerd.

De oude afroeibaan zal worden gebruikt als oproeibaan. Deze week zullen bijgewerkte reglementen, tijdschema’s, stuurliedeninstructies en baankaarten worden gepubliceerd.”We zijn hier maanden mee bezig geweest. Tegemoetkomen aan de wensen van veel mensen om richting Amsterdam te roeien, was het uitgangspunt. Maar ook moest iedereen binnen de commissie ervan overtuigd zijn dat de deelnemers geen extra risico’s zouden lopen. De uitwerking van details die ook belangrijk zijn voor een goed georganiseerde Head vergt veel tijd. Onder voorzitterschap van Rob Florijn is er door de Headcommissie flink doorgepakt”, aldus Headjuryvoorzitter Steven Nieberg.