Groningse roeiers de dupe van ‘minder maaien, meer ongelukken’-beleid

Algemeen

Duizenden mensen – waaronder liefst drie wereldkampioenen – roeien in Groningen. Maar ze lopen grote risico’s in met name ongestuurde boten. Dat komt door het ‘minder maaien’-beleid van de overheid. Meefietsers kunnen de boten niet meer zien vanwege te hoog riet dat aan de oever het zicht ontneemt. En dat kan onveilige situaties opleveren. Want gemotoriseerde beroeps- en pleziervaart houden zich vaak niet aan snelheidsbeperkingen. En nieuw in Groningen zijn zogeheten barbecueboten die veelvuldig de roeiwateren teisteren. De gemeenteraadsfracties van Student & Stad en D66 stellen er vragen over aan B&W van de stad. Dit meldt OOGTV.

“Wij onderstrepen de toegevoegde waarde en het belang van minder maaien voor de biodiversiteit”, zei raadslid Mirte Goodijk tegen OOGTV. “Maar de veiligheid van onze (roeiende) inwoners zou hier niet de dupe van mogen zijn. Er is de afgelopen jaren afgesproken met de roeiverenigingen dat er tot aan de waterkant gemaaid wordt langs het Noord-Willemskanaal, in plaats van alleen langs het fietspad. Dit is van groot belang om toezicht te kunnen houden op roeiende boten vanaf de kant, met name als het gaat om eenpersoons- of ongestuurdeboten. Ondanks deze afspraken is dit jaar wederom het gras en riet langs de waterkant laten staan, waardoor het zicht onvoldoende is gebleken.”