Duitsers pal voor lichte mannenacht

Achtergrond Algemeen Kort Voorpagina

Onze oosterburen breken een lans voor de lichte mannenacht. In een plechtige brief aan FISA doet de Duitse roeibond een klemmend beroep op de internationale roeifederatie de lichte acht te behouden.

Bondsvoorzitter Siegfried Kaidel schrijft daarin dat alle achten promotieboten zijn voor de roeisport. Bovendien ziet hij de lichte acht als kweekvijver voor de olympische lichte vier zonder stuurman.

Verder kondigt hij aan steun te zoeken bij de twaalf landen die aan sinds 2011 hebben deelgenomen in deze bootklasse. Nederland hoort daarbij. Eerder heeft de Nederlandse roeibond bij monde van talentcoach Marit van Eupen aangeven zich niet in te spannen voor het behoud van de acht voor lichte mannen.

©NLroei, 11 -1 – 2016