Competitieroeien: ‘Het moet logisch worden om na je eerste jaar door te gaan’

Achtergrond

Terwijl er meer dan genoeg animo is voor het competitieroeien door eerstejaars, komt het voor ouderejaars nog steeds niet echt op gang. Op veel verenigingen is het vanzelfsprekend om te stoppen na een seizoen. Bovendien vinden veel ploegen het niveau te hoog.

Sinds dit jaar worden de ouderejaarsbokalen beheerd door de roeibond. Men doet zijn best om het ouderejaarsroeien een boost te geven. ‘’De helft van de competitieroeiers stopt na een jaar roeien,’’ zegt voorzitter van de KNRB-competitiecommissie Siem Looijen. Volgens hem komt dat door de groei van de eerstejaarsvelden. ‘’Sinds 2012 is er een enorme groei in het aantal eerstejaars. Daar kwam toen de focus te liggen. Vanaf dat moment is het aantal ouderejaars afgenomen.’’

Ruimte
Zo was er een stuk minder ruimte voor ouderejaars om wedstrijden te starten. ‘’Ploegen reisden soms het hele land door, om uiteindelijk alleen maar een voorwedstrijd te starten. Er was vaak alleen maar een A-finale. Het grootse gedeelte was dan al meteen klaar.’’ In 2018 kwam een splitsing van de eerstejaarsbokalen. De voornaamste reden daarvoor was ruimte creëren voor ouderejaarsroeiers.

Niveau
Nu die ruimte er is, onderzoekt de bond hoe ze die het beste kunnen gebruiken. Zo hielden zij een grote enquête onder 1000 competitieroeiers. ‘’Daaruit bleek dat de roeiers het niet leuk vonden dat er weinig tegenstanders op hetzelfde niveau waren. In sommige bokalen is het niveau heel hoog, omdat veel ex-wedstrijdroeiers en drie- of vierdejaars meedoen. Daardoor worden sommige ploegen er heel hard afgevaren.

Poulesysteem
Nu wordt er op de vlietbokaal met een nieuw systeem gewerkt waarbij poules worden verdeeld op basis van het roeiverleden van de ploegen. Looijen verwacht dat dit goed werkt. ‘’Ploegen hoeven nu niet meer na één keer over de baan naar huis, en vinden het een stuk leuker. En de eerstejaars worden aangestoken door het enthousiasme van de ouderejaarsploegen. We denken dat dit voor een goede opleving zal zorgen van de ouderejaars’’

Kick-off
De KNRB heeft verenigingen geadviseerd over het stimuleren van ouderejaarsgroepen. ‘’Elke vereniging zou een kick-off meeting moeten houden na het eerstejaarsroeien, om te informeren dat er ook nog een tweede jaar roeien is. Het eerstejaarsroeien is slechts een begin, een opstapje naar meer,’’ zegt Looijen. ‘’Door zich tijdens de kick-off te focussen op de najaarsbokaal en niet het hoofdseizoen, hebben roeiers meteen een doel om naartoe te werken en kunnen ze zich direct inschrijven.’’

Logisch
Volgens Looijen doen sommige verenigingen het wel heel goed. ‘’Op Argo en Proteus Eretes is het heel vanzelfsprekend om door te roeien.’’ Volgens hem kunnen andere verenigingen daar wat van opsteken. ‘’Zo logisch als het is voor een eerstejaars om in een C4+ te roeien, zo logisch moet het worden voor tweedejaars om in een gladde vier te starten. Eerst de najaarsbokaal, dan de vlietbokaal, en je hebt gegarandeerd een leuk jaar.’’