Bond zet mes in talentcentra

Kort Voorpagina

Amsterdam – De roeibond heeft voor 2016 0 (nul) euro begroot voor de regionale talentcentra. Dit blijkt uit de stukken die behandeld worden bij de algemene vergadering van 21 november aanstaande.

In 2015 werd er nog 40.000 euro besteed aan deze regionale kweekvijvers voor beginnende talenten. Daar staat tegenover dat de bond in enkele jaren tijd de uitgaven aan het Bosbaan-trainingscentrum (OTC) heeft verdubbeld: van 82.000 euro in 2014 naar een waarschijnlijke realisatie van 164.000 euro in 2015. Voor 2016 is daarvoor 181.000 euro begroot.

De bond begroot zijn inkomsten tijdens 2016 op 3.058.000 euro, dat is een daling met één procent ten opzichte van de begroting van 2015.