Bond roept op: meld seksueel misbruik

Kort

De aard en omvang van seksueel misbruik en de bestrijding ervan binnen de sportwereld in kaart brengen. En voorstellen doen ter verbetering van de bestrijding ervan. Dat is kortweg de taak van de recent door NOC*NSF geïnstalleerde ‘Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport’. Oud-minister Klaas de Vries is er voorzitter van.

“Het bestuur van NOC*NSF voelt het als een belangrijke verantwoordelijkheid om er samen met de sportbonden alles aan te doen om seksuele intimidatie en misbruik in de sport tegen te gaan. Het is goed dat een onafhankelijke commissie het beleid dat wij in de sport in de afgelopen jaren op dit terrein hebben ontwikkeld tegen het licht gaat houden”, zei André Bolhuis van de sportkoepel.

Oproep

De roeibond ondersteunt het werk van deze commissie en attendeert roeiers erop melding te maken van misstanden en andere zaken die aan misbruik raken. Dat kan bij Pieta van Dishoeck, het vertrouwenscontactpersoon van de KNRB, haar contactgegevens zijn hier te vinden.

Ook kan er direct contact worden opgenomen met de ‘Commissie De Vries’ via reactie@simonderzoeksport.nl Verdere informatie over onder andere het doel van het onderzoek is te vinden op simonderzoeksport.nl.