1941: Roeibond deed Engelse uitdrukkingen in de ban

Kort

De Duitsers waren nog geen jaar eerder Nederland binnengevallen toen het bestuur van de Nederlands(ch)e roeibond het tijd vond het taalgebruik te zuiveren. Engelse benamingen gingen aan het begin van 1941 in de ban. “Overeenkomstig den van velen kanten in het officieel orgaan ‘Roei’ geuiten wensch, een officiële benaming aangegeven voor de tot dusverre meestal nog in de Engelsche taal geschreven roei-uitdrukkingen.”

Via een aanwijzing wilde het bondsbestuur “helpen bevorderen dat men nu door den bond als juist bevonden Nederlandsche woorden alom bezigen zal”. Zo werd ‘vierriemsgiek zonder stuurman’ vier zonder stuurman en ‘quadruple scull’ werd dubbelvier. Van skiff werd een letter geamputeerd en zou als skif door het leven moeten gaan. Verder werd er verzocht niet van heats maar van voorwedstrijden te spreken (en te schrijven), eindstreep in plaats van finish en afvaart of lijn van afvaart als het ging om de start. Dit berichtte De Maasbode van 17 januari 1941.

Tegenwoordig zien we een andere trend. Skiff heeft al lang de extra F terug. Kamprechters zouden over het algemeen als juryleden moeten worden aangeduid. Jury is een uit het Frans afkomstig woord. Veteranen worden tegenwoordig (enigszins eufemistisch) masters genoemd, en kent de KNRB (eigenlijk wat denigrerende) woordsamenstelling developmentklassement. Pas in 2020 werd de ‘ch’ uit de Koninklijke Nederlandse Roeibond verwijderd.

Hieronder het volledige artikel uit De Maasbode.