Twee vliegen in een klap: divers en jeugd

Kort

De roeisport heeft twee speerpunten. Men wil meer junioren aan het roeien krijgen én de samenstelling van de roeipopulatie moet diverser worden. Dat sluit eigenlijk naadloos aan bij een programma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

“Het idee achter het programma School en Omgeving is eenvoudig: ontplooien en gelijke kansen. Als de jeugd zich op jonge leeftijd breed ontwikkelt op het gebied van sport, cultuur, jeugdwerk en natuuractiviteiten, leren zij vaardigheden voor het leven . Door brede ontwikkeling en anderen te ontmoeten bouwen kinderen en jongeren sociaal, mentaal en fysiek kapitaal op”, schrijft NOCNSF in dit artikel over de aanpak.

Scholen in Nederland kunnen van 22 augustus tot en met 30 september 2022 een aanvraag indienen voor het verkrijgen van subsidie. Verenigingen kunnen een samenwerking met een school imiteren.