Roeibond torpedeert plan voor jeugdcommissaris, maar parachuteert ‘doorpakker’

Achtergrond Algemeen

De Nederlandse roeibond ziet een plan voor de benoeming van een speciale bestuurder voor het juniorenroeien niet zitten. Dat idee was aangedragen door de Amsterdamse roeibond. De correspondentie erover maakt deel uit van de ledenvergaderingstukken van de KNRB. Op 30 november komen de bondsleden in vergadering bijeen.

Maak NLroei mede mogelijk en steun onze crowdfunding, dat kan hier al vanaf 5 euro. Alvast bedankt!

De ARB vertegenwoordigt 33 verenigingen (van de Alkmaarsche tot en met de Zaankanaries) en schrijft binnen zes jaar een verdubbeling te willen van het aantal junioren. Om dat doel te kunnen halen zijn er volgens de ARB verbeteringen nodig op vrijwel alle beleidsterreinen van de KNRB. De aanstelling van een speciale juniorencommissaris binnen het bestuur van de nationale bond ziet de ARB als noodzakelijk om de doelstelling te kunnen bereiken.

Nodeloos
In antwoord hierop tikt bondsvoorzitter Rutger Arisz dat de KNRB volledig achter de ARB geopperde doelstelling staat en de lat naar eigen zeggen zelfs hoger legt: “wij streven naar 15% jeugd- en juniorenroeiers.” Op NLroei gaf bondsbestuurder Feike Tibben al eerder aan kansen te zien voor de jeugd. Een speciale collega belast met juniorenzaken gaat de huidige bondsbestuurders veel te ver. Dat zou volgens hun een nodeloze reorganisatie van de KNRB impliceren.  

Verkennen
De Nederlandse bond zegt graag in gesprek met de clubs over de groei van het jeugd- en juniorenroeien, maar heeft deze zomer Robert Boeder al opdracht gegeven om uitvoering te gaan geven aan het bondsspeerpunt ‘stimulatie van het jeugdroeien.’ Boeder zou een brede achtergrond in de roeisport hebben en is bovendien een doorpakker, onderstreept de KNRB. Hij is momenteel in een verkennende fase.