Huisvestings-problemen voor De Stern

Algemeen

De geplande verhuizing van roeivereniging De Stern uit IJmuiden naar Spaarndam levert op zijn minst vertraging op. Momenteel loopt er een door verontruste bewoners aangekaarte rechtszaak bij de Raad van State over het bestemmingsplan en afgelopen week werden er bij een voorlichtingsbijeenkomst in het dorpshuis van Spaarndam kritische vragen gesteld. Dat meldt de IJmuider Courant.

De ongeveer 60 leden tellende vereniging moet weg uit de sluizen van IJmuiden omdat door de bouw van een nieuwe grote sluis die in 2019 gereed moet zijn de veiligheid van de roeiers in het gebied niet meer gegarandeerd kan worden. Een nieuwe plek werd ruim tien kilometer verderop gevonden in Spaarndam, vanwaar uit zowel op twee kanalen, als op het Spaarne en de Mooie Nel geroeid kan worden. Bijkomend voordeel is dat het vlakbij groeikern Velserbroek ligt, wat nieuwe potentiële leden oplevert.

Rechtszaak
Een aantal bewoners ziet de komst van De Stern echter niet zitten. Zij betogen voor de Raad van State dat het geplande botenhuis, dat is ontworpen door Rijkswaterstaat, niet binnen het bestemmingsplan past. Daarin staat dat rekening gehouden moet worden met flora en fauna en dat de cultuurhistorische waarde van het gebied volledig behouden moet blijven.

Botenhuis
Tijdens de voorlichtingsavond bleek dat er vooral bezwaren zijn over de grootte van het botenhuis dat met twee verdiepingen acht meter telt. Voor woonboten in de omgeving geldt een maximale hoogte van 4.65m wat tot de nodige onbegrip leidt bij hun bewoners. Er werd gevraagd naar het eventueel mogelijke opsplitsen tussen de loods (onderste verdieping) en de kleedkamers en sociëteit (tweede verdieping). Dat blijkt vanwege het duurzame karakter volgens de planoloog van de gemeente niet mogelijk. Na uitspraak van de Raad van State volgt binnen een maand een nieuwe informatie-avond.

Het Spaarne
Roeivereniging Het Spaarne uit Heemstede is momenteel ook bezig om in de buurt van Spaarndam een loods te bouwen. Zij willen een dependance waar zij met name haar zeilvloot wil stallen, maar wat tevens moet dienen als rustplek voor tochten die vanuit de hoofdlocatie worden gemaakt.

©NLroei, 16-12-2016