Gerritjan Eggenkamp is penningmeester van FISA

Kort

Het is er door. Zojuist maakte roeifederatie FISA bekend dat Gerritjan Eggenkamp is benoemd tot penningmeester van het bestuur. De Nederlander kreeg de unanieme steun van het congres dat in Bulgarije bijeen is.

[eerder NLroeibericht van 23 juli jl.]

De Nederlander Gerritjan Eggenkamp is gekandideerd voor het penningmeesterambt van het dagelijks bestuur van wereldroeifederatie FISA. Eggenkamp was al councillid van de overkoepelende organisatie waarvan de Nederlandse roeibond ook lid is. Strategie & Financiën zaten al in zijn portefeuille.

De verkiezing vindt plaats tijdens het FISA-congres op 17 september aanstaande. Gerritjan Eggenkamp was lid van Het Spaarne, Proteus-Eretes en Oxford University Boat Club waarvoor hij de Boatrace won. Bij de Olympische Spelen van Athene maakte hij deel uit van de Holland Acht die toen (2004) tweede werd. Tegenwoordig is hij een partner bij investeringsmaatschappij Avedon. FISA heeft in 2017 ongeveer vijf miljoen euro begroot om uit te geven.