‘Geen heilige huisjes’ bij evaluatie wedstrijdprogramma

Achtergrond

De roeibond gaat samen met de studentenverenigingen werken aan oplossingen voor de problemen van het vernieuwde wedstrijdprogramma. Dat is de uitkomst van het overleg dat tijdens de Slotwedstrijden werd gehouden.

Volgens Peter Wiersum – één van de hoofdcoaches van Skøll en initiatiefnemer van een online-enquête – was één van de belangrijkste gespreksonderwerpen dat veel roeiers de laatste jaren (te) weinig blikken hebben gehaald, waardoor er geen doorstroom naar hogere velden was. “Eigenlijk was het niveau van het developmentveld de laatste jaren al te hoog voor tweedejaarsroeiers. Het probleem is alleen dat het nieuwe puntensysteem daar weinig aan veranderd heeft. Als je alles bij elkaar optelt, inclusief de punten voor top-4 klasseringen in klassement, kom je nog steeds op een gelijkwaardig totaalaantal punten als eerst.”

Eye-opener
Voor het verantwoordelijke bondsbestuurslid, IJsbrand Haagsma, was dat naar eigen zeggen een eye-opener. “We gaan zeker kijken hoe we dit veranderd kunnen krijgen. Net als dat mensen het als frustrerend ervaren dat een top-4 positie een extra punt oplevert, terwijl enkel de top-3 van een veld een prijs krijgt. Het viel me ook op dat de meerderheid er voor lijkt te zijn met terugwerkende kracht punten uit te delen. Het is niet iets wat mij op het eerste gezicht logisch lijkt, maar we zullen zeker onderzoeken wat het effect daarvan zal zijn.”

Kritiek
De bondsbestuurder was niet verbaasd over de kritische reacties uit het veld. “Ik was hooguit wat verrast dat er weinig behoefte was aan grotere scullnummers. Maar dat er voor tweedejaars en derdejaars roeiers weinig winstkansen zijn, wisten we al langer en was juist ook een bewuste keuze. Dit punt heeft onder andere op NLroei veel aandacht heeft gekregen en wordt zo in de roeigemeenschap erg gevoed. Als je op één punt het ergens niet mee eens bent, is men al snel ook niet tevreden over de totale aanpassing. Dat neemt niet weg dat elementen goed kunnen zijn.”

Aanpassingen

Haagsma denkt zelf dat met een aantal aanpassingen de meeste kritiek zal verstommen. “Dat men massaal heeft gezegd dat het nieuwe programma geen verbetering is, is niet hetzelfde als dat men meent dat er terug moet worden gegaan naar de oude situatie. Ik proef ook niet dat mensen dat laatste willen. Maar laat ik duidelijk zijn. Alles is bespreekbaar, er zijn geen heilige huisjes.”

Klassementsvelden

Ook Wiersum denkt dat teruggaan naar de oude situatie geen zin heeft. “Als men dat zou willen, kom je ook weer in de problemen, want de nieuwe klassementsvelden in de vier-met voor eerstejaars en dubbeltwees voor development worden wel zeer gewaardeerd. Die zouden dan weer afgeschaft moeten worden.”

Draagvlak
Volgens Haagsma zal na een bijeenkomst met de profcoaches met de Commissie Wedstrijden worden overlegd wat er concreet veranderd moet worden. “Daar heb ik al wel ideeën over, maar die houd ik nog even voor me. Ik wil daar graag eerst draagvlak voor creëren, anders gaat het meteen een eigen leven leiden. Maar het is de bedoeling dat er medio september een voorstel ligt, zodat de wedstrijdorganisaties snel genoeg op de hoogte kunnen zijn. Want ook zij spelen een belangrijke rol.”

©NLroei, 18-7-2017