Diversiteit: aantal (witte) mannen in bondsbestuur verder opgeschroefd

Kort

Zaterdag werden Wouter van Groeningen en Sjoerd Hamburger benoemd tot bestuurders van de roeibond. Het aantal bestuursmannen kwam daarmee op vijf. Eerst bestond het bestuursteam uit zeven personen, nu uit acht. Het aantal vrouwen bleef gelijk: drie stuks. Van Groeningen kreeg als het om diversiteit gaat een extra aanbeveling mee: “Zijn profiel draagt verder bij aan de door het bestuur gewenste diversiteit van het team”. Men doelde daarmee op zijn leeftijd: 27 jaar. Hamburger behoort overigens tot de enige nationale minderheid, hij is Fries.

Twee dagen later lanceerde de commissie inclusie en diversiteit een webpagina waarmee mensen (eventueel anoniem) hun verhaal kwijt kunnen over hun ervaringen binnen de roeigemeenschap met thema’s als afkomst, opleidingsniveau en LHBTIQ+. Met die anekdotes wil de commissie later de bewustwording vergroten.

In Canada gaat voormalig WKroeister Kubet Weston zich inzetten voor een meer diverse populatie van de roeisport. Ook daar is de samenstelling van de roeisportgemeenschap ongelijk aan die van de maatschappij. Sportsnet Canada bracht deze week een filmpje over haar sportieve en maatschappelijke levensloop.