Voorstel: kamprechters krijgen reisvergoeding

Kort

De veiligheid en het reglementaire verloop van roeiwedstrijden staan de laatste jaren flink onder druk. Er is simpelweg een chronisch tekort aan kamprechters om de boel letterlijk in goede banen te leiden. De roeibond heeft het voornemen daar wat aan te doen. Het bestuur brengt een aantal maatregelen in stemming bij de bondsvergadering van 25 november aanstaande.

Zo stelt men voor dat een kamprechter niet meer lid hoeft te zijn van een roeivereniging. Dit om de vijver te vergroten waaruit aspirant juryleden kunnen worden gevist. Daarnaast krijgen dienstdoende arbiters een tegemoetkoming in de reiskosten. Bovendien wordt de werktijd behapbaarder gemaakt.

Naar verhouding
Verder wordt er een onderzoek gedaan naar de verhouding tussen het aantal deelnemen ploegen van een vereniging en het aantal kamprechters dat dezelfde club levert. Dit zou in sommige gevallen nogal scheef liggen. Met hoopt daarmee de (sociale) druk te vergroten op verenigingen die relatief weinig roeischeidsrechters leveren, maar wel veel boten laten starten.

Het volledige maatregelenpakket staat hier.